Το υπερταμείο δεν θα λειτουργήσει κρύβοντας την πραγματικότητα …

Παρακολούθησαμε με ενδιαφέρον την ακρόαση της διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ, δηλαδή του Υπερταμείου, από την επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής. Και διάβασα τα πρακτικά της. Σε κάποια ερώτηση του κ. Σταικούρα για το τι θα κάνει με το 1% του ΟΤΕ η κ. Αικατερινάρη (Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) καθησυχάζει το ακροατήριο. Αντιγράφουμε από τα πρακτικά της Βουλής :

Επίσης, σε θέματα ανακεφαλαιοποίησης που τέθηκε η ερώτηση και θέματα ανακεφαλαιοποίησης και θέμα αλλαγής κανονισμού, ο κανονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο εσωτερικός κανονισμός θέτει πάρα πολύ σημαντικά θέματα και νομίζω ότι είναι η καρδιά του όλου εγχειρήματος. Οτιδήποτε λοιπόν τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή δυνατότητα οποιασδήποτε άλλης δημιουργίας θυγατρικής, ή συγχώνευση θυγατρικών και τα λοιπά, είναι αποφάσεις που αφορούν τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και η Γενική Συνέλευση της είναι το Κράτος, είναι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών»

Δεν χρειάζεται λοιπόν να ανησυχούμε. Μόνο που διαβάζοντας το άρθρο 189, παράγραφος 3 του νόμου για το Υπερταμείο, και μάλιστα από την κωδικοποιημένη μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με ημερομηνία 15/6/2017, βλέπουμε οτι :

Άρθρο 189, παράγραφος 3 : Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Δεν συμμεριζόμαστε τις επιθέσεις στην διοίκηση του Υπερταμείου, δεν ψήφισε αυτή τον νόμο, ούτε διορίστηκε μόνη της. Θα θέλαμε όμως μιαν απάντηση στο ερώτημα που προκύπτει. Από την διοίκηση και από τους βουλευτές και από τα κόμματα που ψήφισαν τον νόμο για το Υπερταμείο.

Τι ισχύει ;

  • Μπορεί ο κ. Τσακαλώτος να τροποποιήσει τον εσωτερικό κανονισμό χωρίς την εισήγηση του ΔΣ και την προσυπογραφή του Εποπτικού Συμβουλίου ? Με αυτόκλητη γενική Συνέλευση ?

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της βουλής ο κ. Τσακαλώτος απλά σηκώθηκε κι έφυγε. Είχε ραντεβού με τον κ. Ρέγκλιγκ.

Respublic

Τα σχόλια που προκύπτουν από συλλογική συζήτηση υπογράφονται από την σύνταξη ως Respublic. Το ίδιο και οι αναδημοσιεύσεις με εμφανή ένδειξη των πρωτοτύπων (συγγραφέα και πηγής)
Respublic